Ученици от Математическата обсъждаха със съдия престъпления срещу личността

Новините

04-02-2018, 09:00

Снимка:

ПМГ „Баба Тонка"

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Конкурс за 20 полицаи в ОД МВР Русе

ПМГ „Баба Тонка" е училище-партньор на Окръжен съд – Русе

Единадесетокласници от Математическата гимназия в града се срещнаха с окръжен съдия Росица Радославова, която представи пред тях темата за престъпленията против личността. Срещата се осъществи в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която за втора поредна година ПМГ „Баба Тонка“ гр. Русе е училище-партньор на Окръжен съд – Русе. В рамките на един учебен час съдийката запозна учениците с престъпленията, поместени в Глава втора на Наказателния кодекс на Република България, като очерта основните характеристики на всяко едно тях. Така младежите на достъпен език научиха какво законът определя като „убийство“, „телесна повреда“, „злепоставяне“, „отвличане“, „противозаконно лишаване от свобода“, „принуда“, „обида“, „клевета“, „изнасилване“, „блудство“, „криминален аборт“, „трафик на хора“. Съдия Радославова даваше примери от практиката на съда, за да разберат учениците основните характеристики на разглежданите престъпления, както и разликите между тях. Магистратът очерта разликата и между умишлените и непредпазливите деяния и значението им от гледна точка на закона. Учениците разбраха, че законодателят е предвидил и квалифицирани състави за някои видове престъпления, които се наказват по-тежко, както и привилегировани състави, при които деецът се наказва по-леко. Темата за престъпленията против личността се оказа изключително интересна за аудиторията, която следеше внимателно изложеното от магистрата. Учениците зададоха и редица въпроси на лектора: „Как се определя вида на телесната повреда?“, „Какво се разбира под „хладно оръжие“?“, „Ако при клеветата се докаже, че приписаното престъпление е действително извършено, ще бъде ли осъден подсъдимият?“, „Докъде е допустима защитата при нападение?“, „Какво престъпление е налице, в случай че развратните действия са осъществени спрямо лице от мъжки пол?“ и др. Следващата среща на учениците от Математическата гимназия със съдия Радославова ще бъде по темата „Престъпления против данъчната система“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен