РДСП Русе : 29 деца са осиновени през 2017-а от български граждани

Новините

03-02-2018, 09:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Как ГДБОП ще търси изчезнали деца през Фейсбук?

От чужденци са осиновени 9 деца

Дейността по осиновяване, която се извършва в РДСП – гр. Русе, е организирана съгласно нормативната уредба и поставените изисквания, като се спазват всички регламентирани срокове и процедури.

През 2017 г. са проведени 52 заседания на Съвета по осиновяване. Взети са 31 решения за определяне на подходящи осиновяващи за дете и 2 решения за представяне документи на 3 деца за вписване в регистъра за международно осиновяване след изтичане 6-месечен срок от вписване в регистър на деца за пълно осиновяване.

В края на календарната година от български граждани са осиновени 29 деца /28 за предходна/. От чужденци са осиновени 9 деца. През изтеклата година в регистъра на деца за пълно осиновяване са вписани 29 деца, като в края на годината има общо вписани 37 деца, подлежащи на осиновяване, от които 32 са с увреждания или горна възраст. За 28 деца е направен отказ за вписване в регистър, предвид стартирал процес по реинтеграция или заявено нежелание за осиновяване при деца над 14 год.

В регистъра на осиновяващи са направени 660  вписвания на лица и семейства, като по постоянен адрес в Русе,  в края на годината има вписани 40 лица и семейства. От осиновените през 2017 г. 29 деца, 4 са осиновени от семейства в област Русе.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен