Българо- румънска стратегия за транспортна свързаност

Дунав

30-01-2018, 15:34

Снимка:

АПИ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

В Румъния обявиха състава на новото правителство

Трансграничният транспорт е и европейски приоритет, каза Октавиан Удрише, съветник по транспортна политика на кмета на Букурещ

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ разпознава потенциала на Дунавския регион в България за икономически растеж, социално-културна значимост и екологична устойчивост и приема, че ключов фактор за реализацията на този потенциал е транспортната свързаност на региона и неговата интеграция в трансевропейската транспортна мрежа. Това заяви днес в гр. Русе Мария Цанкова, Изпълнителен директор на Асоциацията, по време на заключителна пресконференция по проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“. Пресконференцията се организира по повод приключването на проекта, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. и се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Фондация „Група за екологична инициатива и устойчиво развитие” (гр. Крайова, Румъния).

 

В обхвата на проекта е изработено съвместно българо-румънско експертно Предварително проучване за оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитието на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки в трансграничния регион Румъния-България, което препоръчва изграждане на интермодална система в трансграничния регион Румъния-България с нейните елементи: мостове и фериботни връзки, интермодални терминали, точки за модален трансфер и връзки между видовете транспорт. Проведени са 8 кръгли маси в Румъния и България, с участието на широк кръг от заинтересовани страни. В резултат на това е изготвена Стратегия за подобряване на TEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България с няколко цели: подобряване на капацитета за реализиране на интермодални транспортни политики; осъществяване на подкрепа за планиране и развитие на интермодални решения, които да целят подпомагането на реализацията на интегрирани транспортни системи от TEN-T мрежата; популяризиране на целите и насърчаване ползването на интермодалния транспорт в трансграничния регион Румъния-България.

 

Ръководителят на катедра „Транспорт“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ доц. д-р Асен Асенов каза, че изпълнението на тази Стратегия е важно не само за региона, но и за страната. Той изтъкна, че Русенският университет разполага с екип от преподаватели в сферата на транспорта, които с експертизата си могат да допринесат за постигане на поставените в рамките на проекта цели. Трансграничният транспорт е и европейски приоритет, каза  Октавиан Удрише, съветник по транспортна политика на кмета на Букурещ.

 

Асоциацията на дунавските общини, съвместно със своите румънски партньори, последователно се стреми да привлича външно финансиране и да мобилизира усилията на заинтересованите страни за проучване на проблема с транспортната свързаност и за предлагане на решения, които да разгърнат потенциала на региона чрез модернизиране и оптимизиране на транспортната система. „Транспортът е  гръбначният стълб на регионалното развитие, затова се надяваме, че чрез този проект ще успеем да подобрим ситуацията в трансграничната зона“, добави г-жа Оливия Комша от Фондация „Група за екологична инициатива и устойчиво развитие”. В момента сме в много благоприятна ситуация, защото България председателства Съвета на ЕС, а след нея наред са Австрия и Румъния, т.е. три дунавски страни, каза още г-жа Комша. Резултатите от проекта вече бяха представени на високо равнище в ЕС, в присъствието на ресорния комисар по транспорта г-жа Виолета Булц. В рамките на инициативата „Ден на Дунавския транспорт“ на 23 ноември 2017 г. в Европейския парламент в Брюксел беше отправено силно послание за развитие на транспорта като значим сектор за постигане на социално-икономически растеж в българо-румънската част на Дунавския макрорегион.

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)