РИОСВ провери „Монтюпе“

Новините

13-01-2018, 10:53

Снимка:

РИОСВ Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

От замърсения въздух най-много страдат хора с хронични болести

Извършена е модификация на аспирационните системи на част от сърцарните машини и един от проблемните карусели

Експерти на РИОСВ – Русе направиха контролна проверка на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Целта беше да се установи изпълнението на заложените до края на 2017  г. мерки в Инвестиционната програма на дружеството, за която „Монтюпе“ ЕООД пое ангажимент на срещата с министъра на околната среда и водите Нено Димов миналата година.

На място е констатирано, че са инсталирани охладители, които ще се използват през топлите месеци на годината. Извършена е модификация на аспирационните системи на част от сърцарните машини и един от проблемните карусели. Тези мерки не засягат промяна в условията на комплексното разрешително на дружеството.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен