Гости в резервата Сребърна

Дунав

13-01-2018, 09:00

Снимка:

РИОСВ Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Учреден е управляващ орган на биосферен парк „Сребърна“

Топлото време за сезона е причина първата група пеликани да пристигнат по-рано

В поддържан резерват „Сребърна“ oсвен традиционно зимуващите птици - лебеди и водни кокошки от дни са наблюдавани облитания и почивки на малка група къдроглави пеликани. През почивните дни част от защитените птици са пренощували на територията на резервата, съобщават от РИОСВ Русе.

 

В момента в колонията и на двете наколни платформи са се установили около 55 птици, а общият брой в езерото е около 80. По данни от системата за видеонаблюдение пеликаните в колонията са със силно зачервени гуши. Птиците събират тръстиков материал за изграждане на гнезда, което е знак за началото на размножителния им период.

 

Топлото време за сезона е причина първата група пеликани да пристигнат по-рано. Нормалният гнездови период в колонията започва от края на януари до първата деседневка на февруари. Експертите се надяват на добри метеорогични условия, тъй като птиците ползват езерото Сребърна за хранителна база.

 

 

Замръзването на водните площи в резервата би принудило птиците да търсят храна във водоемите по река Дунав. Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен