Каритас Русе търси младежи за международен проект

Избраните кандидати ще преминат курс на обучение и ще придобият умения и знания за разпространяване на култура на толерантност

„Приеми и промени”, в който участват организации от 9 държави – Италия, България, Бразилия, Кабо Верде, Франция, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Испания. Проектът, финансиран от Европейската комисия ще продължи три години, а основната му цел е да повиши осведомеността на младите хора на възраст между 11 и 30 години по отношение на различните форми на насилие и дискриминация, както и да насърчи тяхното участие в разпространението на приобщаваща и недискриминационна култура. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Да са на възраст между 19 и 25 години;

 

Да осъществяват активни социални дейности и/или доброволческа работа към местни младежки организации;

 

Да имат специфични интереси по темите, свързани с дискриминацията и насилието;

 

Да бъдат комуникативни и да участват активно в дейностите на проекта през трите години на изпълнение му;

 

Да владеят свободно английски език.

 

Избраните кандидати ще преминат курс на обучение и ще придобият умения и знания за разпространяване на култура на толерантност и приобщаване. Освен това, одобрените кандидати ще имат възможността да участват в обмяна на опит (посещения в Италия, Гърция и Румъния) с други млади обучители от различните държави-участници в проекта. Ако отговаряте на посочените критерии и бихте искали да станете активен участник в дейностите по проекта, присъединете се към нас в борбата с дискриминацията и насилието, като изпратите автобиография на английски език (европейски формат) на office@caritas-ruse.bg до 10.02.2018 г.



Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)