Бизнесът е готов да помага за обучение на кадри за леката промишленост

Парите

09-01-2018, 16:18

Снимка:

Пресцентър Областна управа

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

През миналата година са родени 1418 деца в АГ- комплес Русе

Предвижда се провеждането на подобни срещи с представители на бизнеса от други браншове в региона

Днес в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе среща с представители на фирми в областта на леката промишленост. Инициативата се организира от Миглена Христова, управител на фирма „МИК – БГ“ ЕООД, Регионалното управление на образованието, Областна администрация Русе и Община Русе. Предварително бяха проведени поредица от неформални срещи.

Срещата беше водена от заместник- областния управител Валентин Колев, а целта на инициативата е обсъждане на готовността на заинтересованите страни за сътрудничество и набелязването на мерки в подготовката и реализирането на кадри за  бранша, които да отговарят на потребностите на пазара на труда.

Бяха представени конкретни искания от страна на бизнеса и готовността за предстоящия държавен план-прием за учебната 2018-2019 г в ПГО „Недка Иван Лазарова“. Разгледана беше разкриването на нова паралелка с професия „Модист“, специалност „Бутикови облекла“ както и разширеното изучаване на чужд език по време на обучението.

Бизнесът е готов да осъществи поредица от срещи в училищата от областта, да се срещне с родители и деца и да промотира ползите от професионалното обучение в леката промишленост. Фирмите се ангажират с подпомагане на децата с различни социални стимули, които биха направили обучението още по-привлекателно.

Заявена беше и готовността за провеждане на дуално обучение по специалност, свързана с моделирането и конструирането на облекло.

Всички участници в срещата се обединиха около становището, че именно подобен формат на провеждане на дискусии е правилният подход за успешното сътрудничество между образование, бизнес, държавна и местна власт. Предвижда се провеждането на подобни срещи с представители на бизнеса от други браншове в региона във връзка с техните потребности от специалисти.

На срещата участваха още заместник-кметът по хуманитарни дейности на община Русе Иван Григоров, началникът на РУО Русе д-р Росица Георгиева, инж. Диана Иванова, директор на Професионалната гимназия по облекло, представители на фирми в областта на леката промишленост и експерти от Областна администрация Русе и Община Русе. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен