Представят книгата на Теодор Николов „Откровения на истината“

Животът

09-01-2018, 10:13

Снимка:

РБ "Любен Каравелов"

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Представят филм с възгледите на Петър Дънов за мисията на жената (видео)

На 13 януари в Синята зала на РБ „Любен Каравелов“

Тази книга е за всеки, който поне веднъж си е задал трите най-важни въпроса в живота: „Откъде идвам? Защо съм тук? И накъде отивам?“, казва авторът . Тя е и за хората, които са уморени да ги лъжат и баламосват от всички страни – общество, медии, училища, религии, ню ейдж гурута и прочее „вълци, облечени в овчи кожи”. И преди всичко за тези, които са дошли на Земята да се учат, да се усъвършенстват и да си помагат.

Подтик да напиша тези редове ми даде горчивото прозрение, че докато в миналото познанието е било изключително трудно достижимо, и достъпно само за малки кръгове от хора, в наши дни вече то може да бъде намерено дори от малките деца. За сметка на това, обаче, сред изобилието от духовни сайтове, книги, семинари, и стоящите зад тях „учители” (често претендиращи да дават единствената и най-неподправена Истина), се е появила една сериозна опасност – знанието е толкова сериозно примесено с най-различни заблуди и лъжи, че малцина са тези, които могат да се ориентират сред целия този хаос от противоречиви идеи, и да отделят „житото” от „плевелите”.

Живеем в епохата, през която човешката цивилизация ще трябва да вземе решението дали да продължи по пътя на материализма, или отново да се издигне към духовното познание и да възстанови изгубената връзка с висшите светове.

За нашите времена Учителя Петър Дънов казва следното: „Сега борбите на Земята са отражение на борбите, които се водят в невидимия свят между Бялата и Черната ложа, но ще победи Бялата ложа — Доброто. Тъмните духове ще бъдат вързани и запратени в бездната. Сега човечеството преживява своята най-важна епоха. Радвайте се, че живеете в това време, и вземете участие в изграждането на новото."

Ако човечеството избере да тръгне по този път, пред него ще се открие свят, в който благата се използват за творчество, технологиите освобождават хората вместо да ги убиват, а природата се смята за ценна като човешкото тяло. Свят, в който царуват състраданието и братството, а всичко нечисто бива изкоренено още в зародиш.

В противен случай цялото човечество е заплашено от пълно самоунищожение.

Всичко сега е в нашите ръце, смяна Теодор Николов

 

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден