10 години навърши Природен парк "Беласица"

Той е най-младият природен парк в България

На днешния ден, 28 декември, преди 10 години бе обявен Природен парк "Беласица". След много труд, съвместна работа, взаимни усилия и силна вяра в успеха на едно начинание, изглеждащо невъзможно за мнозина, паркът стана факт.

Природен парк „Беласица“ е обявен със Заповед № РД-925/ 28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите и е най-младият природен парк в България. Площта на ПП „Беласица” е 11 732.43 ха. Най-високият връх в границите на парка е връх Радомир с надморска височина 2029 m.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен