Университетът инициира Русенски образователен алианс

Новините

21-12-2017, 10:49

Снимка:

Пресцентър Русенски университет

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русенци с общо 145 477 касови бонове за лотарията на НАП

Учредяването на подобна структура няма аналог в България

Декларация за създаване на Русенски образователен алианс за университетско-училищно партньорство подписаха ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева и директори на средни училища от областта. Учредяването на подобна структура няма аналог в България. На годишната си среща с ръководители на средни училища, академичното ръководство в присъствието на Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“ в Министерството на образованието и науката и Росица Георгиева – началник на Регионалното управление по образованието в Русе, отчете съвместните дейности през годината и начерта областите на бъдещо сътрудничество.

 

Русенският образователен Алианс за университетско-училищно партньорство се създава на основата на постигнатото в реализираните досега добри практики, развивани между университета и средните училища в региона. Целта е да се консолидират образователните структури в областта за развитие на човешкия й потенциал, което ще доведе до нейния икономически, социален и културен просперитет. Ще се провеждат съвместни дейности в областта на образованието, науката и иновациите и в международното сътрудничество с фокус върху българо-румънския трансграничен регион и Дунавския макрорегион. 

Учениците ще бъдат насърчавани да развиват потенциала си и да са по-активно ангажирани в обучението си. Така чрез взаимодействието си с университетските преподаватели и студентите, те ще могат да научат повече за ролята на изследователите и приноса на научните изследвания за обществото, включително за водещи разработки в съвременните технологии и открития. Тази осведоменост може да повлияе върху избора на младите хора на бъдещо обучение или кариера, основана на научни изследвания. Влизайки в ролята на ментори, студентите ще формират умения за самостоятелност и отговорност в действията и изявите си. 

Учредителите очакват Алиансът да мултиплицира добрите практики от сътрудничеството между Русенския университет и средните училища в областта по-голям мащаб и да послужи за основа на ефективно взаимодействие между образователните институции. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен