Три са основните приоритети за развитие на община Ценово

Новините

17-12-2017, 09:00

Снимка:

Пресцентър Община Ценово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Малчугани от Ценово запалиха светлините на коледната елха в Свищов

Те са залегнали в актуализирания Общински план за развитие

Три основни приоритета са залегнали в актуализирания Общински план за развитие на община Ценово. Това посочиха по време на публичното му обсъждането проф. Николай Найденов и икономистът Милко Балкански. През следващите години изключително голямо внимание ще се отдели на дейностите, свързани с интелигентния растеж и икономическото развитие, развитието на социалния капитал чрез укрепване на капацитета и създаване на професионални умения и изграждането на техническа инфраструктура и екологичното развитие. Проектите, които ще се реализират на територията на общината са свързани с европейските програми за развитие на селските райони и развитие на човешките ресурси. Най-значимите финансови потоци се предвижда да се насочат към изграждането на технически инфраструктура. Очаква се 76 на сто от необходимите средства да бъдат осигурени от европейските фондове. За ускореното развитие на региона се предвижда да се представи нов маршрут за воден туризъм по река Янтра, изграждането на предприятие на сушене и пакетиране на плодове, отглеждане на култивирани билки. Милко Балкански подчерта, че усилията трябва да се насочат към създаването на публично-частни партньорства, привличането на инвестиции и повишаване на местната конкурентоспособност.

„Община Ценово е с най-много реализирани проекти по европейски програми в Русенска област. Наложително е да се търсят алтернативни източници за финансиране, защото и в момента кандидатстваме с проекти за линия на трансграничното сътрудничество и по Транснационалната програма „Дунав“ за развитие на културно-историческото наследство. Трябва да се създаде и специална програма за развитието на селските общини“, заяви по време на обсъждането зам.-кметът на община Ценово Цветомир Петров.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"