Фенклубът на ФК „Дунав“ получи офис

Спорт

25-11-2017, 11:00

Снимка:

ФК „Дунав“

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Фенклуб „Дунав завинаги“ призовава за подкрепа на футболистите

На бул. „Цар Фердинанд“ №3А

  1. Постъпило е заявление от Андрей Ангелов Кючуков, председател на Управителния съвет на Сдружение „Централен клуб на привържениците на ФК „Дунав“ Русе – „Дунав-Завинаги“, с искане да бъде предоставена под наем за нуждите на сдружението като клуб, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с обща площ от 30,50 кв. м, представляваща помещение, стая №4, разположена в югоизточната част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5512.1.10, с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет.3, описан в АЧОС № 6675/09.04.2012 г.

 

  1. Предмет на Сдружение „Централен клуб на привържениците на ФК „Дунав“ Русе – „Дунав-Завинаги“ е да се бори за възраждането на ФК „Дунав“ гр. Русе, както и да организира групови посещения на футболни срещи с футболни ветерани, запознаване на привържениците с историята на футболния клуб. Целите на Сдружение „Централен клуб на привържениците на ФК „Дунав“ Русе – „Дунав-Завинаги“ са да защитава правата и интересите на своите членове и привърженици на ФК „Дунав“ гр. Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на сдружението като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Отдаването под наем на част от имот – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

 

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Централен клуб на привържениците на ФК „Дунав“ Русе – „Дунав-Завинаги“, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5512.1.10, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет.3, предмет на АЧОС №6675/09.04.2012 г., която част представлява помещение – стая №4, с площ 30,50 кв. м, отдавано под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 16,10 лв. без включен ДДС.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май