Среща между ръководствата на Русенския университет и Военната академия

Новините

24-11-2017, 16:46

Снимка:

Пресцентър РУ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Студенти и преподавател участваха в Иновационен лагер на Търговската гимназия в Свищов

Беше подписано споразумение за създаване на консорциум между висши училища

Началникът на Военна академия „Г.С. Раковски“ – ген.-майор Груди Ангелов и заместник началникът по учебната част – полк. Димитър Ташков посетиха Русенския университет и обсъдиха с ректорското ръководство съвместната учебна и научно-изследователска работа. Беше подписано споразумение за създаване на консорциум между висши училища, който ще кандидатства за финансиране на общи проекти по програма Еразмус Мундус на Европейската комисия. В консорциума се включват университети от Полша, Румъния и Португалия, а от България участват Русенският университет и Военна академия „Г.С. Раковски“

Ръководството на Военна академия се запозна с хода на обучението на студентите от магистърската програма „Защита на населението и критичната инфраструктура“. Обучението се провежда на територията на Русенския университет, а учебната и научноизследователската работа по специалността се осъществява от катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” с помощта на академичния състав на факултет „Командно-щабен” и факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г.С. Раковски“. Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден