Трима старейшини одобрени да подкрепят преименуването на на УМБАЛ – Русе

Мисия

23-11-2017, 09:50

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Игнат Канев участва в откриването на новото отделение по Педиатрия

Идеята е болницата да носи името на милиардера- филантроп Игнат Канев

В Общински съвет – Русе е получена покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД /УМБАЛ-Русе АД/, което ще се проведе на 07.12.2017г от 13 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на УМБАЛ-Русе АД. При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.12.2017г. от 13 часа на същото място и при същия дневен ред. Според поканата общото събрание следва да вземе решение за промяна на името на дружеството от „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД, а от там и на неговия устав.

По силата на чл. 17, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества представителите на съвета в Общото събрание на акционерите следва да вземат предварително писмено решение от Общинския съвет, когато се предвижда гласуване за промяна устава на дружеството.

Днес Общински съвет – Русе упълномощи представителите на Община Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов да гласуват „ЗА“ по всички точки от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 07.12.2017 година, от 13.00 часа, в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на УМБАЛ-Русе АД, а при липса на кворум – на 21.12.2017г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)