Учители по география наблюдаваха добри практики

Животът

22-11-2017, 12:56

Снимка:

СУПНЕ „Фридрих Шилер“

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

В МУ-Плевен се проведе пореден обучителен курс с докторанти, специализанти и млади учени

Учениците изработиха картосхема на климатичните пояси в Южна Америка

 Медиотеката на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ беше проведен урок с цел методическа подкрепа за учители по география и икономика, преподаващи в VI клас през учебната 2017/2018 г. Обучението проведе Петя Лазарова, старши  експерт по ОНГР в РУО – гр. Русе и в него се включиха 18 учители от гр. Русе и общините Бяла, Борово, Две Могили, Ветово. Методическата подкрепа включваше наблюдение на добри практики в преподаването, обсъждане на наблюдаваната методична единица и представяне на акценти от обучението по география и икономика в VI клас /особености на учебното съдържание и на образователния процес/. Открития урок на тема: „Климатът и водите в Южна Америка“ /практическа работа/ представи  Цецка Маркова, старши учител по география и музика, в VI В клас. Учениците изработиха картосхема на климатичните пояси в Южна Америка в работен лист и хидрограма на водите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен