Пратеник на ОМД-участва на курс в Англия „Анализ на конфликти и стратегическо укрепване на мира“

Мисия

14-11-2017, 09:53

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Клуб „Приятели на Природен парк „Русенски Лом“ залесява с черна топола

Младежките работници споделиха опита си, добрите практики и представиха работата на организациите си

Младежкият работник от Общинския младежки дом - Людмила Любенова участва в тренинг курс на тема „Анализ на конфликти и стратегическо укрепване на мира“, организиран от Сдружение „Африкански център за развитие и изследвания“ и финансиран от Европейската програма „Еразъм+“.

Проектът се проведе в Брайтън, Англия, от 29 октомври  до 7 ноември 2017 г., като  участие взеха общо 20 младежки работници и специалисти, преминали през предварителен подбор от Полша, Италия, Испания, Северна Ирландия, Хърватия, Англия и България. Участието на България беше представено от общо трима младежи, представящи Русе (Общински младежки дом), Пловдив и Варна. В рамките на проекта участниците се запознаха със същността на конфликта, подходи за разрешаването му, както и от какво се поражда. По-конкретни умения, които придобиха чрез проекта са: обучение на младежки работници младежи в конкретен анализ на конфликтите; умения за водене на преговори; изграждане на екипи и екипни умения, които да им позволят да се възползват от разнообразието в мултикултурно работно пространство; запознаване с цикъла на конфликтите; стратегическо изграждане на мира и запознаване с правата на човека и др. Всичко това беше осъществено посредством презентации, ролеви игри и работа в групи. Освен това, младежките работници споделиха опита си, добрите практики и представиха работата на организациите си. Участниците обмениха идеи за бъдещо партньорство и съвместни проекти.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)