Старши учител Гиндянова от СУЕЕ във форума „Изследователски подходи в обучението по български език"

Тя представи научно съобщение за урок на тема „Многообразието на езиците и единството на човечеството. Въображаеми музеи на езика“

Галина Гиндянова, старши учител по български език и литература, участва във второто издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, организирано от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. 

Тя представи научно съобщение за проектно базиран урок на тема „Многообразието на езиците и единството на човечеството. Въображаеми музеи на езика“. 

Научната среща се състоя в началото на ноември в Големия салон на Българската академия на науките. В инициативата участваха учители и от други русенски училища. 

Форумът дава възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването и обучението по български език. Приложението на изследователските методи в обучението по български език цели развитие на функционалното мислене на учениците в рамките на понятийната система и граматичната структура на съвременния български книжовен език.

 

Семинарът се провежда в рамките на кампанията на Института „Написаното остава. Пиши правилно!“, част от проекта „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен