Ден на отворените врати по проект за интеграция на роми и други уязвими групи

Мисия

10-11-2017, 10:16

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Разкриването на нови яслени групи преодолява недостига на места в Община Русе

Отдаде се и значимото внимание на дейностите по повишаване на професионалния капацитет на педагогическите специалисти

За втора поредна година, се проведе Ден на отворените врати в Община Русе във връзка с дейностите по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“, който   се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

Във филиала на Детска ясла №6 се в бившия Дом за медико-социални грижи за деца (кв. „Дружба“, ул. „Никола Вапцаров“, №20), гражданите можеха да разгледат новооткритите две яслени групи за деца на възраст от 10 месеца до 3 години. На информационната в Зала 1 на Областна администрация,  Община Русе в партньорство с партниращите ѝ общини (Община Иваново, Община Ветово, Община Борово) и организации (РУ „Ангел Кънчев“, МЦ „Медика-Експрес“ ЕООД, Сдружение на ОПЛ Русе, Сдружение „Център Динамика“, Сдружение „Еквилибриум“, Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“) презентираха направеното по проекта през изминаващата година във връзка с дейността им, насочена към предлагане на социални услуги в подкрепа на децата и техните семейства, повишаване на  информираността им, здравноосигурителните им права и обучение с цел  превенция на ранното отпадане от училище. Отдаде се и значимото внимание на дейностите по повишаване на професионалния капацитет на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и уменията им за мултикултурен диалог.  Двете реновирани учебни стаи за подготвителните групи в ОУ „Алеко Константинов“ също бяха на разположение за посещения, а от 14 до 15 часа в сградата на ДГ „Ралица“ в кв. „Тракия“ за гости бяха отворени ремонтираните и новооткрити два здравни кабинета (кабинет по акушерство и гинекология и кабинет на общопрактикуващ лекар).

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"