Разкриването на нови яслени групи преодолява недостига на места в Община Русе

Мисия

09-11-2017, 15:20

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Лечебни заведения „Медика“ – Русе се присъединяват към кампанията „Пребори Гнева“

За осигуряване на здравословно хранене на децата от 10 месеца до 3 години, на територията на община Русе продължава да функционира Детска млечна кухня

Осигурява се подкрепа на родителите при отглеждане на децата им е основна задача на Община Русе като действащите 10 броя детски ясли на територията на общината не са достатъчни за обхващане на всички деца на възраст 10 месеца до 3 години.

В тази връзка, с цел гарантиране правото на децата да се обучават в детски ясли, като общински услуги, Община Русе е партньор по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, чрез който през м. октомври 2016 г. се разкриха две нови яслени групи към Детска ясла №6, в бившата сграда на Дома за медико-социални грижи – Русе. Разкриването на новите яслени групи дава възможност да се обхванат повече деца от кв. „Дружба” и кв. „Чародейка”. С цел повишаване качеството на услугите във функциониращите детски ясли и гарантиране здравето и безопасността на децата, през отчетния период, са предприети действия и са извършени следните ремонтни дейности: на сградите на Детска ясла № 4 – преасфалтиране на част от дворното пространство и укрепване на сградата и подмяна на тротоарни плочки; Детска ясла № 6 – подмяна на подова настилка в помещенията на детското заведение; Детска ясла № 5 – Подмяна на част от дограмата в 4 група, ВиК инсталация, обновено санитарното помещение и подменени електрическите табла и Детска ясла № 9 – подмяна на дограма на втори етаж на сградата и подмяна на ел. табла на четирите яслени групи.

Обзавеждане и оборудване на детските ясли: закупени са фризер, щори, прахосмукачка и кантари за детските ясли, както и климатици за десетте детски ясли и 8 броя за Детска млечна кухня. Изградени са още 3 бр. пожароизвестителни инсталации в Детска ясла №4, Детска ясла №12 и Детска ясла №15, на обща стойност 15 000 лв.

За осигуряване на здравословно хранене на децата от 10 месеца до 3 години, на територията на община Русе продължава да функционира Детска млечна кухня, която осигурява храненето на децата от детските ясли и по домовете, при изявено желание от родител. В тази връзка, за гарантиране качеството на услугите на ДМК, през отчетния период, Община Русе закупи климатици, хладилен шкаф, бойлер, везна и др. на стойност 32 351 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен