Униварситетът представи здравен проект на СТПД „Академик“

Спорт

06-11-2017, 11:46

Снимка:

Пресцентър Русенски университет

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Затлъстяването при децата и юношите се превръща в световен проблем

Децата и учениците ще участват под ръководството на учител, родител или придружител

Статистическите данни сочат увеличаващите се тенденции към затлъстяване, наднормено тегло и заседнал живот сред подрастващите. В България редовно спортуващите са едва 3%, което ни нарежда на последно място в ЕС. Затлъстяването масово настъпва и сред децата на Русе.

Това мотивира СТПД „Академик“ да се включи в разрешаването на проблема с организиране на широкомащабната инициатива „Периметър ЗДРАВЕ“, насочена основно към децата, учениците, техните родители и учители. Целта е формиране на навици за системно спортуване и излетуване в парковете и околностите на Русе.

Инициативата предвижда изминаване на 110, 80 или 60 км обща дължина (периметър) с ходене, бягане, велосипед, лодка или ски в не по-малко от 6 отделни прояви/маршрути в периода ноември 2017 – октомври 2018 г.

Дължините 80 и 60 км са за децата и учениците, родени след 2003 и съответно 2006 г.

Децата и учениците ще участват под ръководството на учител, родител или придружител. Студенти и други лица над 18 г. ще участват групово, семейно или индивидуално. За дейностите катерене, фитнес и др. 1 час занимание ще се признава за 4 км.

Част от километрите следва да са изминати в 3 (или в повече от 3) от общо 12 предварително обявени регламентирани общодостъпни прояви /маршрути) на инициативата.

При изпълнението на проекта неговият екип ще търси съдействие от Студентския съвет при Русенския университет, Регионалното управление на образованието - Русе, отделите  „Образование, младежки дейности и спорт“  и „Обществено здраве“ на Община Русе и партньорство с училищните ръководства, ученическите парламенти, студентски комисии, Сдружение „ВелоРусе“, кметствата и читалищата в околните селища, с фирмите за спортна екипировка Дими Байк ЕООД и САКСО ООД и др.

Регистрирането на участниците и на изминатите километри ще става на сайта на инициативата.

Съвместно с училищните здравни кабинети, с експерти от факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и членове на клуб „Здраве“ на Русенския университет, ще се осъществи мониторинг на наднорменото тегло на 180 ученици от 6 училища, участващи в инициативата. 

С реализирането на проекта, по отношение на обхванатите в проявите на инициативата     (очакванията са за над 2400 ученици от основни и средни училища и 2 професионални гимназии, 400 студенти и 150 други граждани на Русе), ще се постигнат следните по-важни резултати: 

- активен принос за формиране на трайни навици за спортуване и движение сред природата, за подобряване на физическото и психическото здраве, на физическата дееспособност и двигателна активност;

- формиране на ценности за съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и физическо усъвършенстване;

- принос за адаптирането към новите условия на живот, за противопоставянето на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична обстановка;

- развиване  на качества като упоритост, сила, бързина, смелост, издържливост, ловкост, работа в екип, дисциплина, сръчност, взаимопомощ; 

- осъществяване на спортно-техническа подготовка и излъчване на отборите от училищата в Русе за участие в  Националния преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се, м. юни 2018 г., подготовка и излъчване на отборите на Русенския университет за участие в Националните зимни студентски игри, март 2018 г;

- принос за екологично възпитание, екологична просвета и поведение;

- постигане на по-висока умствена и физическа работоспособност;

- намаляване на негативните последствия от продължителното ползване-гледане на компютри, таблети, телефони, телевизия;

- принос за патриотичното възпитание, познанията за историческото минало, културното наследство и природните забележителности на русенския край;

- квалифициране на 16 лица за част от професията „Инструктори по спортно-туристическа дейност”, картотекиране и включване и на други правоимащи лица за водене на групи за пешеходни, велосипедни и водни излети и походи от обхвата на инициативата, както и за организиране и реализиране на модулите за третия учебен час по физическо възпитание и спорт в училище, утвърдени от Министерството на образованието и науката;

- включване и ангажиране в дейностите по проекта на 40 доброволци -  учители, деятели на спортни и екоклубове, на студентски съвети и комисии, на ученически парламенти;

- принос за утвърждаването на крос-походите и състезанията „Алма-ринг“ като иновативни, атрактивни и привлекателни форми за спортуване и активно движение сред природата, прояви с висок емоционален, екологичен и патриотичен заряд;

- установяване на контакти и сътрудничество с кметствата и читалищните ръководства в селища на територията на Община Русе при организирането на проявите на тяхна територия;

- популяризиране на Русенското Поломие като неоценимо, но малко използвано богатство от русенци за отдих, спорт, познание, родолюбие и природолюбие.

Изпълнилите нормативите на инициативата ще получат флагче „Периметър ЗДРАВЕ“, а 24 от тях, чрез жребий и предметна награда. Най-активните 5 училища и 3 сдружения ще получат спортно-туристически пособия и свидетелства с логото „Ти и Lidl за по-добър живот“. По жребий, от категорията „Непокрили норматив“, награди ще получат и 5 семейства и 6 индивидуални участници.

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден