Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения за 2018

Мисия

03-11-2017, 15:21

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Арт работилница за деца в Художествена галерия – Русе

С основен приоритет финансиране на местни инициативи по програма „Знание и растеж“

Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения с основен приоритет финансиране на местни инициативи по програма  „Знание и растеж“ за 2018 година. Основните цели на програма „Знание и растеж“ са разширяване на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно човешко развитие, както и подкрепа за разгръщането на личностните и професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания, пречупени през призмата на практическия опит. Ще бъдат подкрепени проекти в областта на историята, науката, образованието и новите технологии. Основен приоритет в проектните предложения трябва да бъде получаването и споделянето на знания и затвърждаването им с личен опит. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора. Няма да бъдат разглеждани предложения, които са били депозирани в рамките на някоя от предишните конкурсни сесии, обявявани от Фондацията, и не са били одобрени за финансиране.

В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища. 

Максималната продължителност на проектите обхваща периода 15.02.2017 г. – 15.12.2018 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 часа на 15 януари 2018 г.

Всяка отговаряща на изискванията организация може да кандидатства за участие в конкурса, като попълни следните документи:

Формуляр за кандидатстване (Приложение 1), който може да бъде изтеглен от сайта на Фондацията: www.free-spirit-city.eu (Секция “За нас” >> Подсекция “Финансиране” >> Финансиране на местни инициативи);

Удостоверение за актуално състояние

Оферти за формираните стойности на разходите.

Документите трябва да бъдат попълнени на български език, разпечатани на хартиен носител и да се представят на адрес: гр. Русе, бул.“Скобелев“ №31, бл. „Българска роза“, до датата на изтичане на настоящата покана (15 януари 2018 г., 17:30 часа).

За улеснение на кандидатите са планирани консултации с експерти на Фондация „Русе-град на свободния дух“ и Фондация „Еконт“. За целта е необходимо да се свържете с екипа на телефон 0897 711 281 или на електронен адрес: [email protected]   

Повече информация е публикувана в Насоките за кандидатстване, в сайта на Фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.

 

Конкурсът се осъществява с подкрепата на Фондация „Еконт“.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен