Започнаха строителните дейности за изграждането на маркиращия кораб за ИАППД

Дунав

03-11-2017, 10:45

Снимка:

ИАППД

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Голямо количество контрабандни дрехи и парфюми задържани на Дунав мост

Специализираният кораб ще поставя плаващи навигационни знаци

Първи ряз на стоманен лист се състоя в корабостроителницата в гр. Варна. С това започна  строителството на специализирания кораб, който ще бъде доставен на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ .

През август ИАППД сключи договор с изпълнител за покупка на кораб за маркиране на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав. Плавателният съд е на стойност 5 150 000 лв. без ДДС и ще се изпълни по проект “FAIRway Danube”,финансиран по Механизма за свързване на Европа. Срокът за строителство е една година.

Специализираният кораб ще поставя плаващи навигационни знаци (шамандури), които указват границите и направлението на фарватера, ограждат препятствия, съоръжения и критични участъци. С резултатите от дейността на плавателния съд ще се актуализира навигационно-пътната обстановка, ще се съставя необходимата информация за обновяване и допълване на електронно-навигационните карти, необходими за осигуряване на безопасно корабоплаване.

Максималното му газене ще бъде до 1.4 m, минималната скорост – не по-малка от 18 km/h, с капацитет на товари от 15 t и възможност за разполагане на поне 10 големи шамандури. Корабният екипаж ще бъде от 8 човека.

Основната цел на проекта “FAIRway Danube” е хармонизираното поддържане на плавателния път в страните Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, България и Румъния.

В рамките на същия проект ще бъде доставен още и проучвателен кораб и автоматични хидрометеорологични станции, които ще се монтират в трите най-критични участъка на река Дунав.

 

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119, съфинансиран от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа

Партньори и бенефициенти: България (ИАППД), Австрия (Via donau), Словакия (ARVD), Унгария (OVF), (NIF), Хърватия (AVP) и Румъния(ACN), (AFDJ)

 

Бюджет на ИАППД в проекта: 7 018 800 EUR

Източници на финансиране:

·         Механизъм за свързване на Европа  –  (85%)

·         Национално съфинансиране –  (15%)

Период на изпълнение: юли 2015 г. – юни 2020 г.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)