ИАППД проведе национален форум на заинтересованите страни по проект Danube STREAM

Дунав

31-10-2017, 15:19

Снимка:

ИАППД

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Ученици работят по проект за река Дунав

Изпълнението му ще допринесе за хармонизиране на дейностите между дунавските страни, предоставяне на непрекъснато сътрудничество и развитие на информационните услуги

Днес, Изпълнтелна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) проведе първия форум на заинтересованите страни по проект Danube STREAM, финансиран по Програма транснационално сътрудничество “Дунав“ 2014 – 2020 г. На срещата бе представен проекта и предстоящите за изпълнение дейности.

Danube STREAM събира много  експерти от различни институции и организации, отговорни за поддържането на плавателния път на р. Дунав. От българската страна участва ИАППД заедно с още осем партньора от държавите Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия и Румъния. Основната цел на този проект е постигането на хармонизирано, иновативно и ефективно управление на плавателния път на река Дунав. Изпълнението му ще допринесе за хармонизиране на дейностите между дунавските страни, предоставяне на непрекъснато сътрудничество и развитие на информационните услуги за плавателния път, с което да се отговори на нуждите на потребителите. Ще се подобри безопасността на корабоплаването чрез осигуряване на точна информация за навигационните условия в реално време.

На стратегическо ниво, дейностите по проекта са свързани със сътрудничеството със заинтересованите страни и координирането на политическо ниво. Поради това, във втората част от срещата бе открита дискусия, насочена директно към потребителите на плавателния път.

Участие във форума взеха представители от държавни инситуции, круизни компании, търговски фирми, корабособственици и др.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)