Над 600 са постъпили на работа в Русенска област през септември

Парите

31-10-2017, 13:25

Снимка:

Бюро по труда Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

457 безработни в област Добрич са постъпили на работа през септември

Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 653

През септември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 615 (броят им надхвърля този на постъпилите през август с 215). От тях без квалификация са 149, с работническа професия са 170, а специалистите със средно специално и висше образование - 296. Над 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 116. Заетост е осигурена на 79 продължително безработни, както и на 35 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 463 безработни, което е с 203 повече отколкото през август, а съпоставено със септември м.г. – със 101. С посредничеството на ДБТ други 72 безработни са наети по програми и мерки за заетост през септември.

Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 653 (това е със 137 места повече отколкото през същия месец на м.г.).

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 534 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (245), образованието (76), административните и спомагателните дейности (75), търговията (35), хуманното здравеопазване и социалната работа (22), транспорта (18), строителството (15) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през август са заявени 43 работни места – по схеми на ОПРЧР и програми по НПДЗ. За 29 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.

Към края на септември в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 6086. Техният брой намалява със 181 в сравнение с края на август. Като търсещи работа лица са регистрирани и 106 заети, 48 учащи и 68 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе, е 5,9%, при 6,1% през предходния месец. /В сравнение със септември 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,7 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за септември 2017 г. е 6,5 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 29,1% /1181 безработни лица/, следват общините Ценово – 22,0% /392/, Борово - 21,5% /333/, Две могили - 16,9% /577/, Бяла – 13,4% /647/, Сливо поле – 8,1% /274/, Иваново - 7,2% /209/, и най-ниско в община Русе – 3,1% /2473/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на август са 2460 (39,0%) от всички регистрирани безработни в областта. Около 57% от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 55%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 47%, с работнически професии – 32%, специалисти – 21%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 39%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 13%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 12%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 482.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)