ДГ „Русалка” 2 се обновява по мащабен проект

Мисия

30-10-2017, 17:42

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Резултатите от извънредното пробонабиране не показват замърсяване на въздуха в Русе

Той включва ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства

Днес, 30.10.2017 г., се направи символична първа копка за обект „Основен ремонт на ДГ „Русалка” 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност“ във връзка със стартирането на проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, Договор №BG16RFOP001-1.005-0001-C01. На събитието присъстваха зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, ръководителят на проекта Нели Миткова, заедно с екипа по организация и управление, директорът на детската градина Снежина Никова и преподавателите на учебното заведение.

Над 2 000 деца и повече от 200 души зает персонал ще се възползват от подобрените условия в обновените сгради, част от образователната инфраструктура на град Русе. В общинските учебни заведения ПМГ „Баба Тонка“, СУ „Христо Ботев“, ДГ „Русалка“ 2, ДГ „Пинокио“ 1 и ДГ „Пинокио“ 2 предстои да бъде извършен основен ремонт и ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. Дейностите по проекта предвиждат още благоустрояване на  прилежащите дворни пространства, изграждане на нови  открити площадки за игра в детските градини, изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства в училищата и въвеждане на мерки за достъпна среда за осигуряване на  равни условия за  хората в неравностойно  положение.

            Получените безвъзмездни средства (100%) са в размер на 12 402 900, 66 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов