Сборник „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“

Животът

28-10-2017, 11:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Магистралата Русе – Велико Търново е стратегически приоритет за Северна България

В изданието са поместени 55 научни доклада и съобщения

Излезе от печат сборникът „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“, включващ материали от Международната научна конференция, провела се в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе на 25-26 април 2017 г. Конференцията беше посветена на знакови годишнини от националната и световната история: 10 години членство на България в Европейския съюз, 140 години от Руско-турската Освободителна война, 180 години от рождението на Васил Левски, 470 години от рождението на Мигел де Сервантес.

В изданието са поместени 55 научни доклада и съобщения на специалисти от различни области – теология, икономика, филология, история, библиотекознание и др. Съдържанието на сборника е обособено в 4 тематични раздела: Философски и исторически измерения на свободата, Свободата и новите икономически парадигми, Свободата между вчера, днес и утре и лингво-културологични и творчески аспекти на свободата.

Пленарният доклад, поместен в началото на сборника, е на известния учен, историк и бивш ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев. В него той акцентира върху историческите факти около датата 3-ти март, която според проф. Илчев е истински паметник на българската свобода. Сред авторите са специалисти от водещи университети и институции - Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Нов български университет, Национален военен университет „Васил Левски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Българска библиотечно-информационна асоциация. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"