Наредба за принудително изпълнение на заповеди гласуваха в Ценово

Парите

25-10-2017, 15:49

Снимка:

Пресцентър Община Ценово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

150 фиша и 20 акта за нередовни водачи в община Ценово за 9 месеца

Отнася се за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях

Нова наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях приеха по време на редовното месечно заседание местните парламентаристи в Ценово. С новия документ местното законодателство се синхронизира и отговаря напълно на изискванията на Закона за устройство на територията. „Целта е да се осъществява ефективен и качествен контрол към недобросъвестните лица, които нарушават законовите разпоредби“, уточни председателят на Общинския съвет Галина Георгиева. Общинските съветници са убедени, че след влизане в сила на Наредба 20 на ОбС, ще може да се осъществява ефективен контрол в сферата на строителството във всички населени места в общината. Приетият документ е съобразен с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие и директивите на Европейската общност.

Местните парламентаристи одобриха и промените в Наредба 17 за управление на общинските пътища. По този начин документът е съобразен с последните промени в Закона за пътищата и правилника за неговото приложение.

Общинските съветници единодушно приеха и параметрите на годишния план за ползване на дървесина от общинския горски фонд през 2018 г. Предвидено е да се добият 2170 м3 плътна дървесина.

Общинският съвет  даде „зелена светлина“ кметът на общината д-р Петър Петров да стартира процедура за закупуване на имот в централната част на Ценово, досегашна собственост на ЗКПУ „Янтра“. В него са разположени две масивни постройки със застроена площ от 570 квадратни метра и прилежаща площ от близо 2 декара. Сумата, която ще бъде изплатена на досегашните собственици, е в размер на 37 000 лева. На мястото на бившата фурна общинската администрация предвижда да се изгради Туристически младежки център. Новата придобивка ще отговаря напълно на потребностите и интересите на младите хора от общината.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"