Престижен Национален етикет за качество получи СУ „Възраждане“

Работата по два проекта е високо оценена от националното звено на центъра за поддръжка, към Националната агенция за работа в eTwinning

Ръководството на СУ „Възраждане“ с радост и гордост съобщава, че два от трите проекти, по които гимназистите работиха през учебната 2016/2017 година на платформата eTwinning са наградени с „ Национален етикет за качество“.

 

През изминалата учебна година в часовете по английски език учениците от 9“а“ и 11 „а“ под ръководството на госпожа Таня Борисова, старши учител по английски език, работиха по проекти в платформата eTwinning .

 

9 „а“ клас работиха по проект „ The EU in short for teens“ ( Европейският съюз накратко за тийнейджъри), който имаше за цел да запознае деветокласниците с основните институции, история и ценности, докато изучават английски език. Всички ученици бяха регистрирани в най-голямата мрежа за споделяне между учители и ученици eTwinning и в тази безопасна среда проведоха срещи с връстници и показаха наученото в учебните часове. Специално за този проект беше създадено учебно съдържание и приложено в реални условия в класовете партньори на СУ „Възраждане“ – училища от Италия, Испания, Швеция, Турция , Румъния и др.

 

Учениците от 11 „а“ клас работиха по проект Show your Green energy map ( „Покажи ми твоята зелена карта“). В рамките на този проект се запознаха със зелени енергийни източници на територията на България, намериха информация и я споделиха в специално създадена интерактивна карта на източниците на зелена енергия в страните-партньори по проекта – Франция, Турция, Сърбия, Италия, Румъния, Германия.

 

Работата по двата проекта е високо оценена от националното звено на центъра за поддръжка, към Националната агенция за работа в eTwinning . Трябва да отбележим, че работата на международния екип по проекта Show your green energy map, в който ние сме в съавторство, е оценен с етикет за качество и от националните агенции на Франция и Турция.