РЗИ – Русе обръща внимание на опасностите за младите

Животът

08-10-2017, 14:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Заключителна конференция по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“

В Световния ден на психичното здраве 10 октомври

Световният ден на психичното здраве се отбелязва за първи път на 10 октомври 1992 година и първоначално стартира като годишна проява на Световната федерация за психично здраве, в която членуват организации и лица от 112 страни от цял свят. Акредитирана е за консултант на ООН и работи в тясно сътрудничество със СЗО, ЮНЕСКО и др.

 

Целта на Световният ден за психично здраве е да насочи вниманието на обществото към психичните проблеми, да предизвика обществени дискусии, да стимулира изучаването, превенцията и лечението на душевните болести.

 

По дефиниция на СЗО (Световната здравна организация) психичното здраве е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие и не е просто отсъствие на разстройство или недъг. То включва субективното благополучие, субективната преценка за собственото ниво на ефективност, автономност, компетентност и усещане за реализиране на собствения интелектуален и емоционален потенциал. Психичното здраве е състояние на благополучие, при което индивидите признават своите умения, способни са да се справят с нормалните стресови фактори на живота, трудят се продуктивно и плодотворно и допринасят за благополучието на своята общност.

 

Темата на Световния ден за психично здраве тази година се съсредоточава върху психичното здраве на работното място. Причините за това се извеждат от факта, че голяма част от времето си хората прекарват в работна среда и това как се чувстват на работното си място е определящо за общото им благосъстояние. Негативната работна среда може да доведе до физически и психически проблеми, злоупотреба с психоактивни вещества, чести отсъствия и непродуктивност.

 

Работодателите и мениджърите, които предприемат инициативи за насърчаване на психичното здраве и за подпомагане на служители, които имат психични разстройства, наблюдават подобрение не само за здравето на своите служители, но и на тяхната производителност.

 

Основните състояния, които се наблюдават са депресия и тревожни разстройсрва. Депресията и тревожните разстройства са общи психични разстройства, които оказват влияние върху способността ни да работим и да бъдем продуктивни. В световен мащаб повече от 300 милиона души страдат от депресия, а повече от 260 милиона живеят с тревожни разстройства, като в много от случаите се наблюдават и двете. Неотдавнашно проучване, ръководено от СЗО, заключва, че депресията и тревожните разстройства струват на глобалната икономика 1 трилион долара годишно от загуба на производителност на труда.

 

Рискови фактори

 

Има много рискови фактори за психичното здраве, които могат да окажат въздействие в работна среда. Повечето рискове се отнасят до взаимодействието между вида работа, организационната и управленската среда, уменията и компетенциите на служителите и наличната подкрепа в изпълнение на служебните задължения.

 

Рисковете за психичното здраве включват:

 

– неадекватни политики в областта на здравето и безопасността;

– лоши комуникационни и управленски практики;

– ограничено участие в процеса на вземане на решения;

– слаб контрол над работната среда;

– ниско ниво на подкрепа за служителите;

– гъвкаво работно време;

– неясни задачи или организационни цели;

– неподходящи задачи за компетентността на работника;

– високо и непрестанно натоварване;

 

Рискът може да се увеличи в ситуации, в които липсва сплотеност на колектива, при липса на социална подкрепа, както и в ситуации на физически или психически тормоз на работното място, като тези фактори могат да окажат отрицателно въздействие не само на служебните, но и на семейните и социалните взаимоотношения.

 

Създаване на здравословно работно място

 

Здравословното работно място може да се опише като място, където работодателите и мениджърите активно допринасят за работната среда, като насърчават и защитават здравето, безопасността и благосъстоянието на всички служители. Препоръките са за намаляване на свързаните с работата рискови фактори, насърчаване на психичното здраве чрез развиване на положителните аспекти на труда и силните страни на служителите, обръщане на внимание на проблемите на психичното здраве, независимо от причината.

 

Стъпки, които могат да се предприемат:

 

– развиване на положителните аспекти на труда и силните страни на служителите;

– използване на добри практики, взаимствани от други компании, които са предприели действия в тази посока;

– разбиране на възможностите и потребностите на отделните служители;

– включване на служителите в процеса на вземане на решения и предоставяне на усещане за контрол и споделена отговорност;

– прилагане на практики, които поддържат здравословен баланс между професионалния и личния живот;

– включване на служителите в програми за кариерно развитие;

– признаване и възнаграждаване приноса на служителите.

 

Регионална здравна инспекция – Русе организира и активно участва в поредица дейности, посветени на „Световния ден на психичното здраве – 10 октомври”. Ще бъдат проведени дискусии в няколко училища и видеопоказ на филма „Тънък лед”, за толерантността към хора с психични проблеми.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"