До 9.10. приемат документи по програма “Старт на кариерата”

Парите

08-10-2017, 09:00

Снимка:

Бюро по труда русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Лясковец и Стражица търсят безработни психолози за интеграционен проект

На територията на област Русе по програмата ще бъдат наети общо 85 млади висшисти

До 9 октомври 2017 г. (понеделник) е срокът, в който младежи с висше образование, желаещи да започнат работа в публичната администрация, могат да депозират документите си за участие по програма “Старт на кариерата”. Те се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата.

Документи в един екземпляр могат да подават само младежи, регистрирани в бюрата по труда като търсещи работа лица - безработни или заети, които отговарят на условията за кандидатстване, и не са работили по придобитата от висшето образование специалност. По програмата могат да кандидатстват младежи на възраст до 29 години (ненавършени към 9 октомври 2017 г., вкл.), които са завършили висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Както е известно, програмата “Старт на кариерата” дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност. Одобрените младежи ще получават от държавата заплата в рамките на 9 месеца. По програмата се поемат и дължимите от работодателя осигуровки, допълнителните възнаграждения по КТ, годишният платен отпуск и болничните. Общо за страната по процедура за заетост през 2018 г. са заявени 2702 работни места в централните ведомства, областните или общинските администрации. Търсените от работодателите специалисти са в сферата на правните, стопанските, техническите науки, социалните дейности, информатиката и компютърните науки, архитектурата, строителството и геодезията, администрацията и управлението и др.

На територията на област Русе по програмата ще бъдат наети общо 85 млади висшисти. Местата са заявени от териториални поделения на централни ведомства, областната и общинските администрации - според конкретните потребности на всеки работодател. Например, в Областна администрация работните места са 2. Осемте общини от областта са дали общо 23 заявки по програмата. В териториални поделения на различни изпълнителни агенции и ведомства в област Русе също се търсят специалисти (общо 60): Агенция „Митници”, Агенцията за социално подпомагане, Дирекцията за национален строителен контрол, ИА „Автомобилна администрация”, Комисията за защита от дискриминация, ОД на МВР, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Комисията за защита на потребителите, Регионалното управление по образование, Националния осигурителен институт, Агенцията по вписванията, ГД "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", регионален отдел "Северен централен район" в гр.Русе, дирекции „Регионална служба по заетостта” и „Бюро по труда” и др

  • Ø За всяко работно място, в рамките на утвърдената квота, се насочват за интервю всички лица, които кандидатстват за съответното работно място и отговарят на изискванията. Подборът се осъществява от съответния работодател.
  • Ø Пълният списък на заявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията по заетостта на адрес www.az.government.bg, както и във всички бюра по труда.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"