Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” в Иваново напомня важни срокове

Парите

08-10-2017, 09:00

Снимка:

Община Иваново

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Два автомобила за Домашния социален патронаж иска Община Иваново

Плащането на данъците се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново уведомява всички собственици, че нa 31 oктoмвpи изтичa кpaйният cpoк зa плaщaнeтo на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 година. Плащането на данъците се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5%. Слeд тoвa щe ce нaчиcлявaт лихви и щe бъдaт пpeдпpиeти мepки зa пpинyдитeлнo cъбиpaнe нa зaдължeниятa.

 

За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2017 г. не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново www.ivanovo.bg с ЕИК и PIN код или на телефон 081162254.

 

Погасяването на задълженията може да направите на касите на звено ”МДТ” в община Иваново и в кметствата, с пощенски запис, в офисите на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна или по следната сметка на общината:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – РУСЕ пл. „Хан Кубрат” № 1

по следната сметка:

BG46CECB979084F2318200

БИК CECBBGSF

и код на плащане:

44 21 00 – данък недвижими имоти,

44 24 00 – такса битови отпадъци,

44 23 00 – данък превозни средства

44 14 00 – патентен данък.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен