Университетът влезе в Консорциума на университети от Централна и Източна Европа и Китай

Новините

04-10-2017, 11:27

Снимка:

РУ "Ангел Кънчев"

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Утре НАП - Русе няма да обслужва клиенти от 9 до 12

РУ единствен от България участва в Четвъртата международна среща на институциите за висше образование от Централна и Източна Европа и Китай /Консорциум 16+1/

Русенският университет, представляван от заместник-ректорите проф. д-р Пламен Даскалов и проф. д-р Юлиана Попова, беше единственото висше училище от България, което взе участие в Четвъртата международна среща на институциите за висше образование от Централна и Източна Европа и Китайската Народна Република /Консорциум 16+1/ и Петия диалог за политики в образованието. Събитията се състояха в края на месец септември в Нови Сад, Сърбия, а техен домакин беше Университетът в Нови Сад, който бе избран за седалище на Консорциума 16+1 за следващите две години.

            В срещите се включиха представители от 80 университета от Китай и 16 държави от Централна и Източна Европа. На церемонията по откриването на конференцията присъстваха министърът на образованието, науката и технологичното развитие на Република Сърбия, г-н Младен Шарчевич, заместник-министърът на образованието на КНР, г-н Д.У. Zhanyuan, председателят на провинциалното правителство на Войводина Игор Мирович, кметът на Нови Сад, г-н Милош Вучевич и ректорът на университета в Нови Сад, проф. д-р Душан Николич, като домакин.

В рамките на четири работни заседания бяха проведени дискусии за междуинституционално сътрудничество, със специален акцент върху съвместното изграждане на капацитет в областта на висшето образование, науката и иновациите. Участниците в конференцията изтъкнаха значението на взаимния обмен на информация и други ресурси, съвместните програми за обучение, научноизследователски и развойни проекти, настоящи и планирани програми за мобилност, както и международни конференции, събирания и други значими дейности на университетите.

По време на един от панелите се състоя пряко договаряне с партньори от китайски университети за бъдещо сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания, като към Русенския университет беше проявен значителен интерес за партньорство.

В края на конференцията бе приета Платформата за съвместно изграждане на капацитет на университетите в страните от Централна и Източна Европа и Китай в областта на висшето образование, която представлява ключов документ за по-нататъшно развитие на многостранното и двустранното сътрудничество. 

23 нови университета от Централна и Източна Европа и Китай, сред които и Русенският университет, бяха приети за членове на консорциума 16+1. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"