Модернизираме 2 училища и 3 детски градини

Днес Пламен Стоилов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект

       Днес, в Министерски съвет на Република България, кметът на Община Русе Пламен Стоилов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

       Чрез изпълнението на проекта с продължителност 30 месеца, ще бъдат обновени и модернизирани сградите и дворните пространства на три детски градини - „Пинокио – 1“, „Пинокио – 2“ и „Русалка – 2“ и ще бъдат ремонтирани две училища - ПМГ „Баба Тонка“ и СУ „Христо Ботев“, като се очаква да бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, ще се изградят спортни площадки и достъпна архитектурна среда. Размерът на безвъзмездните финансови средства за Община Русе е 12 402 900,66 лв.

       С тези дейности Община Русе продължава да работи в посока модернизиране на общинската образователна инфраструктура. Припомняме, че с европейски средства бяха обновени сградите на детските градини „Незабравка 2“, „Чучулига“,  „Радост“, както и на ОУ „Любен Каравелов“, СУЕЕ „Св. Константин - Кирил Философ“, ОУ „Никола Обретенов“, ОУ „Тома Кърджиев“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Олимпи Панов“.