Окръжна прокуратура – Русе предаде на съд трима за престъпление против данъчната система

Крими

09-09-2017, 12:00

Снимка:

Районен съд Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Правителството обсъджа Азербайджанската афера

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда

Окръжна прокуратура – Русе внесе в съда обвинителен акт срещу трима мъже за престъпление против данъчната система. Обвинението срещу Наско А. /на 66 години/ е за това, че през периода 14.04.2003 г. – 13.05.2005 г., в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на 7 пъти, в качеството си на представляващ и управляващ ЕТ ”Н. А. – 93” – гр.Русе, чрез използване на документи с невярно съдържание: справки-декларации по ЗДДС по описа на ТД НАП – Русе на ЕТ ”Н. А. – 93”, за различни данъчни периоди, с деклариран ДДС за възстановяване, ведно с дневник за покупки с включени данъчни фактури. Получил от държавния бюджет за ЕТ „Н. А. – 93“ – гр.Русе неследваща се парична сума в особено големи размери – Данък добавена стойност за възстановяване, в общ размер на 478 391.06 лева и дал възможност: на Д.О., като управляващ и представляващ „Дик Трейдинг“ ООД – Русе и на Юлиян А., като управляващ и представляващ „ЕРИДА“ ЕООД – гр.Русе да получат от държавния бюджет за двете дружества, неследваща се парична сума в особено големи размери в общ размер на 201 747 лева. Обвинението срещу Юлиян А. /на 64 години/ е за това, че през периода 14.11.2002 г. – 31.10.2008 г., в гр.Русе и в гр.Силистра, в условията на продължавано престъпление – на 23 пъти, чрез използване на документи с невярно съдържание: справки-декларации по ЗДДС по описа на ТД НАП – Русе на “НЕЙТ” ЕООД – гр.Русе за различни данъчни периоди, ведно с дневник за покупки, с деклариран ДДС за възстановяване по данъчни фактури, получил от държавния бюджет за „НЕЙТ“ ЕООД – гр.Русе, „ЕРИДА“ ЕООД – гр.Русе, ЕТ „Е. М.“ – с.Черник, обл.Силистра и “ИЛИТИЯ -Д” ЕООД – гр.Русе неследваща се парична сума в особено големи размери – ДДС за възстановяване, в общ размер на 1 364 744.70 лева, като за получаването на част от сумата – 168 747 лева му била дадена възможност от Наско А., чрез ЕТ „Н. А.-93“ гр.Русе. Обвинението срещу Димитър О./ на 67 години/ е за това, че през периода 15.09.2003 г. – 14.09.2009 г., в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на 39 пъти, чрез използване на документи с невярно съдържание: справки-декларации по ЗДДС по описа на ТД НАП – Русе на “ДИК ТРЕЙДИНГ” ООД – гр.Русе за различни данъчни периоди, ведно с дневник за покупки, с деклариран ДДС за възстановяване по данъчни фактури издадени различни фирми.получил от държавния бюджет за “РУБИКА” ООД – гр.Русе и “ДИК ТРЕЙДИНГ” ООД – гр.Русе неследваща се парична сума в особено големи размери – ДДС за възстановяване в общ размер на 638 763.83 лева, като за получаването на част от сумата – 33 000 лева за „ДИК ТРЕЙДИНГ“ ООД – гр.Русе му била дадена възможност от Наско А., чрез ЕТ „Наско Айвазов-93“ гр.Русе. Престъплението е  по чл.256, ал.2, , вр. ал.1 вр. чл.26 от НК. Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)