Областният информационен център представи 10- годишното ни членство в ЕС

Парите

03-09-2017, 11:00

Снимка:

Областен информационен център, архив

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Картина на трудовия пазар в област Русе

От 2007 г. до август 2017 година в област Русе са осъществени и договорени 426 проекта на стойност 383 млн. лева безвъзмездна финансова помощ

Областният информационен център - Русе направи равносметка на ползите от 10-годишното членство на България в Европейския съюз пред представители на медиите на среща в Туристическия център на село Бръшлен, създаден по европейски проект. За периода от 2007 г. до август 2017 година в област Русе са осъществени и договорени 426 проекта на стойност 383 млн. лева безвъзмездна финансова помощ. От тях 308 проекта за 256 млн. лева са в община Русе. Това включва  проектите и средствата по оперативните програми, ТГС Румъния – България, общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013. През първите 7 години от членството на България в ЕС в страната са вложени 20,9 млрд. лева, за същия период сме внесли в съюза 6,2 млрд. лева, така че реалната полза е в размер на 14, 7 млрд. лева. През новия програмен период  досега  само по оперативните програми в област Русе са договорени 146 проекта за над 103 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, от които 119 проекта за над 97 млн.лева се осъществяват в община Русе. Близо 45 млн. лева ще бъдат инвестирани в Русе по ОП „Региони в растеж“ в крайбрежната зона и свързващите улици с центъра на града, розариума в Парка на младежта, градския транспорт, в мерки за енергийната ефективност на Комплекса за социални услуги на деца и семейства, в ремонт на Спортното училище. По ОП „Иновации и конкурентоспобност“ са договорени и се изпълняват 57 проекта в община Русе, а безвъзмездната помощ за тях възлиза на малко под 35 млн. лева. Чрез  европейското финансиране бизнесът инвестира най-вече в енергийна ефективност, внедряване на иновации и в повишаване на управленски капацитет и растеж. По ОПИК  пет  проекта ще бъдат реализирани в областта и по- точно в общините Сливо поле и Иваново. Фирмите, неправителствените организации и общините се възполват от европейското финансиране и чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ за обучение и заетост, здравословни и безопасни условия на труд, активиране на младите хора за обучение и заетост , за предоставяне на услуги на възрастните и на хора с увреждания и техните семейства. На ниво област са сключени 58 договора на стойност 10,5 млн. лева, от тях 46 за 7,6 млн. лева ще се осъществят в община Русе. По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ до момента се осъществяват 8 проекта за над 3 млн. лева,  7 от тях се осъществяват в Русе. Шест проекта подкрепят образователната интеграция. Проектът   в Русенския университет  е за  развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации. По ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се изпълняват 2 проекта на АППД. За повишаване на административния капацитет на персонала на агенцията и за материално техническата й база са договорени 117 897 лева, а за специализирания хидрографски кораб „Дунав“, който вече е в употреба, проектът е за над 6 млн. лева. По ОП „Добро управление“ на този етап в нашия регион има само един проект и той е за ефективно функциониране на Областния информационен център – Русе. По програмата „Храни“ се дава топъл обяд в социалните трапезарии на общините Русе, Бяла, Иваново, Две могили и Ветово. В област Русе е  единствената Местна инициативна рибарска група ( МИРГ) „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ и само тя ще изпълнява проект за разработване на Стратегия за периода 2017 – 2023 г. , за което има одобрени 40 000 лева по Програмата за морско дело и рибарство.  Село Бръшлен е част от МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ . Туристическият център в Бръшлен  е създаден със средства от Европейския фонд „Рибарство“ през стария програмен период. В центъра са инвестирани почти половин милион лева европейски средства и допълнително 50 хил. лева от Община Сливо поле за оборудване. ОИЦ-Русе представи  проектите по INTRREG Румъния – България 2014 – 2020, сключени до момента. В област Русе те са 15 за  над 20 млн. евро, като по 5 от тях водещи партньори са русенски организации. Най-големият от тях, на стойност над 7 млн. евро, е за подобряване на свързаността на еврорегион Русе – Гюргево с паневропейски транспортен коридор № 7 . По него Община Русе ще ремонтира кейовата стена на Пристанище- център и ще подобри навигацията на 3 корабни места, а Гюргево ще ремонтира дунавския канал „Св. Георги“. Другите проекти са свързани с интерактивна визуализация на древноримското наследство в трансграничния регион, развитие на туристически маршрути, подобряване на мобилността, трансграничната заетост. Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"