Втори търг за отдаване под наем на общинската хижа край Николово

Парите

03-09-2017, 10:00

Снимка:

Кметсво Николово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Николово ще е домакин на балканиада по триатлон

Ще се проведе на 29.09.2017 г. от 13,30 часа, в сградата на Община Русе

Повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти – частна общинска собственост, ще се проведе на 29.09.2017 г. от 13,30 часа, в сградата на Община Русе, пл.„Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала. Става дума за двуетажна масивна сграда със сутерен – хижа № 01, със застроена площ 150,00 кв.м, с предназначение – хижа, заслон, бунгало, застроена в ПИ № 000497 по КВСна землището на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, местност „Над село“, описана в АЧОС №8143 от 09.01.2017 г., като хижа. Определена е начална тръжна месечна наемна цена от 335 лв. без включен ДДС, при стъпка за наддаване 33 лв. и депозит за участие 83,75 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен