Старейшините в Ценово отказаха да увеличат местните данъци

Парите

31-08-2017, 11:25

Снимка:

Пресцентър Община Ценово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

За две нови спортни площадки кандидатства Община Ценово

Немалка част от общински съветници имат просрочени задължения към местната хазна

Бурни дебати се разгоряха по време на 33-то заседание на Общинския съвет в Ценово. Местните парламентаристи отказаха да одобрят предложението за увеличение на местните данъци и таксите за услуги. Мотивите са отхвърлянето бяха свързани предимно с ниските доходи на населението и високия процент на безработица. След проведеното гласуване се оказа, че жителите на общината ще продължат да заплащат минималните ставки на налозите, посочени в нормативните документи. На практика за къща с два декара дворно място „данък сгради“ ще продължи да варира между 6 – 8 лева, а за автомобил от среден клас таксата ще бъде около 20 лева. Трябва да се отбележи, че местните данъци и такси не са претърпели никакви корекции повече от осем години.  Парадоксален обаче се оказва фактът, че и немалка част от общински съветници имат просрочени задължения към местната хазна. В докладната записка на общинската администрация се предлагаше завишаване на данъците да бъде с 20 процента, като част от допълнителните приходи трябваше да се насочат за дофинансиране на детските градини и училищата.

Местните парламентаристи одобриха общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Основните приоритети в  двугодишната програма са свързани с четири ключови елемента в приобщаването на децата и учениците и развитието на техните способности.

И през новата учебна година в училищата на община Ценово обучението ще преминава в маломерни и слети паралелки без да е  застрашено качеството на учебно-възпитателния процес. Предложението беше гласувано единодушно от всички общински съветници. По предварителни изчисления от общинския бюджет през 2018 година трябва да се заделят около 130 000 лева за дофинансиране на детските градини и училищата.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"