Община Русе продължава със социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“

Мисия

29-08-2017, 11:24

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русенският митрополит Наум служи в село Батин

Получено е писмо от Агенция за социално подпомагане във връзка с изпълнение на Постановление на Министерски съвет №137

Община Русе ще продължи изпълнението на двете социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.

Това стана ясно след получено писмо от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане във връзка с изпълнение на Постановление на Министерски съвет №137  от 05.07.2017 г. за одобряване на утвърдените разходи за предоставяне на социалните услуги. В тази връзка Община Русе заявява готовност за сключване на споразумение с Агенция за социално подпомагане, чрез подадена заявка, с която ще бъде потвърден интереса за участие и продължаване на предоставянето на социалните услуги в домашна среда „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.

Агенцията за социално подпомагане ще обезпечи предоставянето на социалните услуги на потребителите, за които е извършена оценка по правилата на процедура „Независим живот“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С прилагане на тази мярка се цели оказване на подкрепа на общините в осигуряване на устойчивост на социалните услуги в домашна среда и гарантиране на грижа за лицата от целевите групи.

Припомняме, че от 16.12.2015 г. Община Русе е бенефициент по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор BG05М9ОР001-2.002.0120-С001, по процедура на директно предоставяне BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за Община Русе е 874 998,80 лв.

Срокът за реализация на дейностите по проекта, съгласно подписания договор е 22 месеца (16.12.2015 - 15.10.2017). Потребителите получават услуги в домашна среда за период от 18 месеца - от 16.05.2016 г. до 15.10.2017 г. Целевите групи по проекта са лица с трайни увреждания, в това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват.

Към момента по проекта са наети като лични асистенти 117 души, които полагат грижи за 212 потребителя, от които 19 деца. Наети за  домашен помощник са 20 души, които се грижат за 60 потребители. За над 50 потребители се предоставят услуги от двама  рехабилитатори, две медицински сестри и двама психолози. С дейностите се осигурява достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на хората в неравностойно положение, въз основа на изготвена индивидуална оценка. Улеснен е достъпът и до рехабилитационни и здравни услуги. Част от потребителите получават психологическа подкрепа.

Наетите лица и потребителите по двете услуги няма да кандидатстват отново, тъй като вече са били одобрени, заяви  Мариела Личева – директор дирекция „Здравни и социални дейности“.

С реализацията на проекта се осигурява възможност за продължаване и разширяване на дейността на съществуващото „Звено за услуги в домашна среда“, разкрито към Домашния социален патронаж в Община Русе.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"