Три средищни училища в Община Сливо поле наесен

Общинският съвет ги утвърди

Общински съвет Сливо поле утвърди през учебната 2017/2018 година за средищни училища в общината, както следва:

– СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле;

– ОУ „Иван Вазов” с.Голямо Враново;

– ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.Ряхово.