На 17 август - публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета в Община Бяла

Парите

13-08-2017, 11:00

Снимка:

Община Бяла

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Бяла иска МОН да одобри 4 средишни училища и детска градина

В заседателната зала на Общинска администрация – Бяла, пл.”Екзарх Йосиф І” № 1

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Бяла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета по приходи и разходи на Община Бяла, област Русе към 31.12.2016 година.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 17.08.2017 год. / четвъртък / от 15.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Бяла, пл.”Екзарх Йосиф І” № 1 ,партерСнимка на Деня

Щрихи от Плевен