Шофьор осъди ОД на МВР – Русе

Снимка:

Административен съд Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русенският университет обявява допълнителен прием на документи

Административен съд – Русе осъди Областна дирекция на МВР да заплати на В. Г. Д. 200 лева

Административен съд – Русе осъди Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Русе да заплати на В. Г. Д. 200 лева, представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди – половината от изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена адвокатска защита в съдебно производство по обжалване на наказателно постановление №15-4569-000107/2015г., издадено от началника на РУП Две Могили при ОД на МВР Русе.

Съдът отхвърли исковата претенция за имуществени вреди в останалата й част-над 200 лева, до пълния претендиран размер от 400 лева.

Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Русе трябва да заплати на В.Г.Д. сумата общо от 185 лева, представляваща съдебни разноски – държавна такса за завеждане на делото-10 лева и 175 лева-част от заплатения хонорар за адвокатска защита и съдействие по настоящото дело. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

До издаването на наказателното постановление се стигнало, след като на 14.09.2015г., около 10.55 часа, в с. Иваново, до ж.п прелеза, В. Д. в качеството му на водач на МПС-Тойота Ярис,  бил спрян за проверка от служител в РУ Две Могили към ОД на МВР Русе.

При проверката било установено, че той управлява МПС-то без включени светлини за движение през деня или къси светлини, както и че не представя валидно свидетелство за управление на МПС. Изложеното станало причина проверяващото го лице да приеме, че Д. с поведението си водачът нарушава разпоредбите на 70, ал. 3 от Закон за движени по пътищата и на чл.150 от същия закон. За нарушенията бил съставен на същата дата акт за установяване на административно нарушение. При липсата и на възражения срещу акта, АНО счел, че за деянията на Д., нарушаващи правила от ЗДвП последният следва да понесе съответстващите им се наказания и на 25.09.2015г. издал оспореното по а.н.д. №757/2017г. на РРС наказателно постановление. Със своето решение районният съд е уважил частично жалбата, като приел, че първото нарушение е безспорно установено и доказано, а по отношение на второто такова, АНО неправилно е приложил материалния закон – неправилна правна квалификация и съответно неправилно наложено административно наказание. С такива мотиви отменил санкционния акт за наказанието по т.2.

Процесуалната защита на В. Д. пред РРС е осъществена от адв. С., за което в кориците на АНД № №757/2017г. на районния съд се откриват Пълномощно и Договор за правна защита от 29.03.2017г. Договорът за правна защита е с посочен предмет-оспорване на НП под №15-4569-000107/2015г., издадено от началника на РУП Две Могили при ОД на МВР Русе. В договора за тази услуга е уговорено и възнаграждение от 400,00 лева, за което е записано, че е платено изцяло, авансово, в брой при подписване на договора.