ОД „Земеделие“ – Русе с важни препоръки при сключване на договори със земеделски земи

Парите

29-07-2017, 09:00

Снимка:

Община Две могили

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

1 118 фирми от Русенска област не са си платили данъците

Декларациите могат да се подават и в електронен формат в общинската служба по земеделие

Във връзка с предстоящата кампания по изготвяне на споразумения за ползване на земеделските земи уведомяваме всички земеделски стопани (собственици и ползватели) да проявят повишено внимание към предлаганите имоти за сключване на договори за наем/аренда и преди всичко към правата на наемодателите върху имота.

 

Право да предоставят имот под наем или аренда имат само собственици или съсобственици на имота. При сключване на договора наемателят/арендаторът следва да се увери в това право, като предварително може да направи и съответната справка в ОСЗ по местонахождение на имота.

 

При сключване на договор за пренаемане/преарендоване наемателят, който предоставя имотите следва да има договор със собственика им, в който да е отразена клауза за преотдаването им под наем/аренда. 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че общинските служби по земеделие няма да регистрират договори за ползване на земеделски земи, които не са сключени от собственици/съсобственици или упълномощени от тях лица, включително и вписани в службата по вписвания.

 

Призоваваме собствениците на земеделски имоти и ползвателите по договори да подадат в срок до 31 юли 2017г. в общинската служба по местонахождение на имотите си декларация по чл. 69 (за собственици) и заявления по чл. 70 (за ползватели) от правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи за начина на ползване на имотите.

 

Образец на декларацията може да се открие в общинската служба, на електронната страница на МЗХГ и областната дирекция „Земеделие” – Русе. Декларациите могат да се подават и в електронен формат в общинската служба по земеделиеСнимка на Деня

Щрихи от Плевен