Наредба за общинската собственост прие местният парламент в Ценово

Новините

27-07-2017, 11:25

Снимка:

Пресцентър Община Ценово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

С нови уреди тренират в залата за фитнес в Ценово

Одобриха и предложението две детски градини да продължат да функционират като защитени

Нова Наредба за общинската собственост започва да действа на територията на община Ценово. Документът беше гласуван единодушно от общинските съветници по време на редовното заседание на местния парламент. „Досега действащият нормативен акт вече не може да обслужва изцяло потребностите на общинската администрация и вместо постоянно да се приемат промени се изготви нова наредба. С нея се създават по-ясни процедури и правни основания за управление на общинската собственост“, обобщи председателят на Общинския съвет Галина Георгиева. С приемането на новата наредба се усъвършенства местната нормативна уредба в сферата на общинската собственост, регламентират се отношенията с наемателите и арендаторите, създават се условия за публичност и прозрачност при управлението и разпореждането със собствеността на Общината.

Местните парламентаристи одобриха и предложението две детски градини да продължат да функционират като защитени. Така учебните заведения „Славейче“ в Новград и „Радост“ в Караманово ще попаднат под „защитния чадър“  на образователното ведомство за следващата учебна година. По този начин ще се спази законовото изискване на Министерството на образованието и науката за равен достъп до образование на децата в задължителна предучилищна възраст.

Общинските съветници гласуваха и промяна в състава на Обществения съвет за упражняване на контрол върху дейностите за социално подпомагане в община Ценово.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден