Стартира проектът „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“

Мисия

25-07-2017, 09:38

Снимка:

община Свищов

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Информационни срещи се провеждат с жителите на всички населени места в общината

Община Свищов започна провеждането на информационни срещи, с цел провокиране и възраждане на интереса към рибарството. Срещите са по проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“. Идеята е участниците, след широко публично обсъждане, сами да определят своята визия за развитие на територията, като едновременно с това се провокира широко публично-частно партньорство, с цел разкриване на нови работни места. Общата стойност на договора е 47 525,75 лева, с продължителност на изпълнение на заложените дейности от 27.06.2017 г. до 27.11.2017 г.

Община Свищов ще проведе информационни срещи с жителите на всички 16 населени места на територията на общината. Първата среща се проведе вчера при засилен интерес, като на нея присъстваха и жители на село Ореш. По-късно същия ден такава бе проведена и в „Клуб на пенсионера“ - село Вардим. На срещите екипът по Проекта направи презентация на дейностите, като открои целите, конкретните стъпки и очакваните резултати. Чрез реализиране и използване на възможностите на подхода "отдолу-нагоре", в резултат на проведени срещи, дискусии, обучения на местни лидери и заинтересовани лица от секторите "Рибарство" и "Аквакултури", ще се цели засилване на интереса към рибарството и създаване на територията на община Свищов Местна инициативна рибарска група (МИРГ).

Срещите с местната общност продължават, като днес ще се проведе в с. Драгомирово в залата на кметството за заинтересованите жители и от с. Царевец; с. Българско сливово; с. Овча могила, с. Морава, с. Деляновци и с. Червена. Също днес от 17:00 часа среща ще има в с. Хаджи Димитрово в „Клуб на пенсионера“ за жителите и на с.  Совата, с. Алеково, с. Козловец, с. Александрово и с. Горна студена.

 

Община Свищов е сред първите 14 с подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата за морско дело и рибарство.

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)