Дъновисти опъват палатките си на Седемте рилски езера

Лагерът е при шестото, Рибното езеро

Първата група от 25 души от Бялото братство са вече на Седемте езера, където от 20 юли започна изграждането на палатковия лагер с кухненски "блок" с хранителни продукти и посуда за стана на дъновистите, казаха от ръководството на националния парк Рила. Както от близо век, лагерът е при шестото, Рибното езеро. Вътрешният ред е определен със заповед на шефа на НП "Рила", информира kmeta.bg.

Мястото за миене трябва да бъде разположено на 100 м североизточно от хижа Седемте езера - до скалите. Там ще се монтират походни умивалници, които след приключване ще бъдат демонтирани, а теренът почистен. Лагеруващите ще ползват тоалетните на хижата и временни, разположени в района на лагера. Ще използват питейна вода от извор в близост до южния бряг на Рибното езеро. Генерираните отпадъци ще се събират разделно в чували и ще се транспортират извън територията на парка до най-близкото сметище - край Сапарева баня. Максималният брой на палатките не трябва да надвишава 300, категоричин са от НП "Рила". Разполагането им трябва да бъде в разрешените за лагеруване граници, обозначени на терена с видими знаци - на площ от около 1,1 декар.

Според план за управление на НП „Рила” не се разрешава използването на допълнителни терени за лагеруване и разширяване границите на лагера, тъй като същият е ситуиран в Зона за ограничаване на човешкото въздействие. Известно е, че дъновистите от години настояват да им разширят територията заради увелечиващият се брой на поклонници на учителя Дънов, които през юли-август неизменно са по циркуса.

Според заповед на шефа на парка от 16 април 2014 г. "за утвърждаване на вътрешни правила за съгласуване провеждането на специализиран туризъм" за преминаване на коне през територията на парка, са посочени редът, начинът и маршрутите за провеждането му по паркови участъци и места. На територията на парка са определени 13 маршрута, попадащи в зона „интензивен туризъм”. Районът на Седемте Рилски езера не е включен като място за конен туризъм, тъй като е над 2000 м надморска височина. Използването на коне със самар е разрешено на обществото „Бяло братство” само за пренасяне на хранителни продукти за нуждите на традиционната лятна духовна школа по определен график : на 20 юли 2017 г. с до 20 (двадесет) коня на ден, в периода от 21 юли до 31 юли 2017 г. с до 5 (пет) коня на ден и от 1 август до 30 август 2017 г. с до 20 (двадесет) коня на ден, само в светлата част на денонощието. Маршрутът на конските кервани за обслужването на лагера е от границата на НП „Рила“ - хижа „Рилски езера” - хижа „Седемте езера” (по съществуващата туристическа пътека) до кухнята на лагера. Има изрична забрана за използването на други маршрути за движение на конските кервани, напомнят от НП "Рила". 
На лицата, извършващи дейността превоз с коне, не е разрешено да практикуват на територията на парка конен туризъм и да превозват туристи. Не се разрешава пашата на коне извън определените с годишния план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на  парка през 2017 г. Превозът на багаж и туристи с МПС, /вкл. АТВ и джипове/ в границите на национален парк „Рила” в посока Седемте рилски езера е забранено.

Инспекторите на парка очевидно не си поплюват и намалагат глоби за всяко нарушение. През 2016 г. има 53 констатирани нарушения на територията на целия парк, свързани със сеч, движение и престой на МПС, паша без пастир, риболов, събиране на защитени видове растения и др. нерегламентирани дейности. На нарушителите са съставени актове за административно нарушение и са издадени 20 наказателни постановления с наложени глоби в размер общо 3120 лв. От НП "Рила" казаха, че продължава цялостното почистване на циркуса на езерата с участието на доброволци от общество „Бяло братство“. Това лято определаната за акцията дата е 17 август.Предвижда се органиЗиране на ботаническа екскурзия за запознаване с растителните видове, опазвани в защитената територия, която ще е на 12 август. Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)