НАП - Плевен продава млекопункт, сладкарница, ресторант и магазин в с. Трънчовица

Това информират от приходната агенция

Масивна двуетажна сграда със застроена площ от 550 кв.м, с намиращи се на първия етаж от сградата обекти : „Сладкарница", „Ресторант" и „Хранителен магазин", на втория етаж :"Смесен магазин"/текстил и железария/ , находящ се в с.ТРЪНЧОВИЦА, община ЛЕВСКИ, област ПЛЕВЕН, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ № 9 при първоначална цена  28 869.50 лв. / двадесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет  девет лева/

Урегулиран поземлен имот в границите на урбанизираната територия на с. Трънчовица с построените в него масивна сграда състояща се от млекопункт с площ 22.7 кв.м, склад за мебели с площ 72.30 кв.м, гараж с площ от 30 кв.м и избено помещение от 49 кв.м, паянтова сграда/склад/ от 30.87 кв.м, масивна сграда /склад/ в източната част на имота с площ от 56 кв.м, масивна сграда в южната част на имота, състояща се от склад с площ 108 кв.м.и навес с площ 38 кв.м., площ 1000кв.м, находящ се в с.ТРЪНЧОВИЦА, община ЛЕВСКИ, област ПЛЕВЕН, УЛ.“ХРИСТО БОТЕВ „№ 26 при първоначална цена  8 552.40 лв./осем  хиляди и петстотин петдесет и два лева и 40 ст./

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 14.08.2017 г. до 18.08.2017г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., на адрес: с.ТРЪНЧОВИЦА, област Плевен ,ул.“ХРИСТО БОТЕВ“  № 9  и ул.“ХРИСТО БОТЕВ “№ 26,  област Плевен 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Велико Търново Офис гр. Плевен, ПЛЕВЕН, ул. Дойран 43, ет.4, стая 403  всеки присъствен ден от 14.08.2017 г. до 18.08.2017г, от 09:00 ч. до 17:30ч.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

За контакти: телефон  (064) 898-422 – Милена Тончева

Eл. адрес m.toncheva@ro15.nra.bgСнимка на Деня

За честта на Варна! (видео)