В Община Русе ще се повиши ефективността на разделно събиране на отпадъци от опаковки

Мисия

17-07-2017, 10:22

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Световната банка: Русе е образец за ефективност при изпълнение на договори

Извършва проучване на заинтересоваността на обектите

За постигане на по-добра ефективност, в община Русе предстои да започне пилотният проект „Хорека“ за събиране на генерираните отпадъци от опаковки от хотели, ресторанти и заведения.

За тази цел ще бъдат осигурени найлонови чували, от подизпълнител на „Екопак България“ АД, в които обектите да събират разделно генерираните отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло, след което ще бъдат извозвани по предварително изготвен и предоставен график.

Проектът е реализиран успешно на територията на Варна и София. За да бъде реализиран на територията на Община Русе, към момента се извършва проучване на заинтересоваността на обектите, които генерират големи количества отпадъци от опаковки. Всички, които имат интерес към проекта могат да се обърнат към отдел „Екология“ на Община Русе на тел. 082 881 792.

Проект „Хорека“ е с широко обществено значение,  предвид приоритетите на Община Русе по отношение на сметосъбирането и намаляването на рециклируемите суровини.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден