РЗИ направи 237 проверки в обществени обекти

Новините

01-07-2017, 09:00

Снимка:

Община Бяла

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русе отново избухва в дъга от музика и цветове

Връчени са предписания до „В и К” – оператори за отклонения във водата за питейно-битови цели по показател „остатъчен хлор"

През отминалата седмица инспекторите на Регионалната здравна инспекция извършиха 237 проверки в обектите с обществено предназначение на територията на град Русе и общините  Русе, Сливо поле и Бяла– магазини за съхраняване и търговия с козметични продукти, магазини за промишлени стоки, детски и учебни заведения, фризьорски и козметични салони, спортни обекти, обществени перални, хотели, заведения за обществено хранене, обекти за търговия с ОХВС и др.

Извършват се съвместни проверки с представители на „ В и К” ООД – Русе, на централни водоизточници в Русенска област. Издадени и връчени предписания до „В и К” – оператори за допуснати отклонения във водата за питейно-битови цели по показател „остатъчен хлор” – 1 предписание и 3 за извършване на ремонтни дейности в хлораторните помещения в помпени станции в Образцов чифлик, гр. Бяла и с. Полско Косово. Взети за лабораторен анализ са 6 водни проби от сурови води за изследване по химични и микробиологични показатели.

Издадено е и едно предписание за привеждане, съгласно нормативните изисквания за качества на водата за къпане в плувен басейн. Издадени са 2 предписания за извършване на ремонтни дейности в обекти с обществено предназначение. Издадени са едно предписание и една заповед за спиране реализацията на козметични продукти, поради допуснати нарушения в етикетирането на продуктите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен