По нови и обезопасени пасарелки със съвременна визия ще се стига до кея

Пасарелки при ул. „Баба Тонка“ и ул. „Омуртаг“ ще се реконструират, а тази при Гимназията по облекло ще се изгради изцяло наново

Нови, обезопасени пасарелки със съвременна визия ще изгради Община Русе при реализирането на обект „Реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на три броя пасарелки“, който е част от проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

При изпълнението на компонента по проекта чрез рехабилитация, реконструкция и осъвременяване на бул. „Придунавски“ ще се постигнат по-добри възможности за използването му за масов обществен градски транспорт, освобождаване от прекомерната натовареност на малките квартални улици, подложени на непредвидено за тях натоварване и осигуряване на нормален достъп до зоната – автомобилен и пешеходен. Ползата е както по отношение на спестеното време, така и свързана с екологичното въздействие - отработени газове, шум и т.н.

Двете пасарелки при ул. „Баба Тонка“ и ул. „Омуртаг“ ще се реконструират, а пасарелката при Гимназията по облекло ще се изгради изцяло наново. По думите на зам.-кмета Димитър Наков, който е ръководител на проекта, при изготвянето на проектната документация от проектантския колектив е направено обследване на съществуващата пасарелка, като са отчетени геоложките условия, състоянието на строителната конструкция на съоръжението и съответствието с изискванията на действащата нормативна уредба. Заключението на експертите е, че пасарелката трябва да се направи наново, поради проблемите в геологията и несъответствието ѝ с изискванията за достъпна среда, регламентирани в Закона за устройство на територията.

В инвестиционния проект е предвидено изграждане на нова пасарелка, която е приблизително със същото ситуационно решение на старата. Новото съоръжение е със стоманобетонова конструкция – плоча, греди и носещи колони. Тя е значително по дълга от старата. Това се налага от действащите нормативни документи – за достъпна среда и възможност за използване и от велосипедисти. Тя е двуетажна с еднакви елипсовидни спираловидни етажи, които в заоблените участъци имат равни площадки. По проекта ще се изпълни предпазен парапет и осветление. Предвидени са още художествено – декоративни елементи, включващи облицовка от декоративни релефи „светлинни“ колони и др.

Другите две пасарелки при ул. „Баба Тонка“ и ул. „Омуртаг“ са предвидени за рехабилитация, като отново след направено конструктивно обследване са определени параметрите на необходимите ремонтни дейности по тях.

Пасарелката  при ул. „Баба Тонка” се привежда в съответствие с европейските и национални стандарти в конструктивно отношение. Настилките се подменят изцяло с щампован бетон. Поставят се нови парапети и осветителни тела. Пасарелката при ул. „Омуртаг” също се обновява, като се поставят нови парапети и осветителни тела.

„В началото на двете пасарелки ще обособим панорамни площадки, които да дадат възможност на  разхождащите се русенци и гости на града по бул. „Придунавски“ да се насладят на гледката към река Дунав“, каза още зам.-кметът Димитър Наков.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"