Представиха мащабен проект за Еврорегион Русе - Гюргево

Мисия

20-06-2017, 14:03

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Съпътстващи инициативи към Русенския карнавал

Убеден съм, че с реализирането му ще постигнем добри резултати, превръщайки Кея в притегателна дестинация за туристи и удобно и любимо място на русенци

Днес, 20.06.2017 г., в Заседателна зала на Община Русе се проведе встъпителна пресконференция по проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе - Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“. На нея присъстваха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, кметът на Община Гюргево Николае Барбу, зам.-кметът по устройство на територията и ръководител на проекта инж. Димитър Наков, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, главният архитект на Община Русе Живка Бучуковска, директорът на дирекция „Европейски проекти“ в Община Гюргево Янка Мека, координаторът на проекта Мирела Попазу и представители на екипите.

„Това е един от най-значимите проекти за Русе и Гюргево, който ще преобрази облика на крайбрежните зони. Убеден съм, че с реализирането му ще постигнем добри резултати, превръщайки Кея в притегателна дестинация за туристи и удобно и любимо място на русенци“, заяви Стоилов. Барбу благодари за отличната работа на екипа и изрази увереност, че с осъществяването на проекта, двата побратимени града ще продължат доброто сътрудничество. Г-н Наков представи общата информация за програмата, основните дейности и инвестиционния технически проект с визуализации.

Проектът се осъществява по Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1, Специфична цел 1.2 „Повишаване безопасността на транспорта по водните и морски пътища“ и е с продължителност 30 месеца. Той представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряването на безопасен транспорт чрез подобряване на водните пътища на река Дунав. Дейностите са свързани с изграждане на кей от страна на Община Гюргево и развитие на зоната около канал „Свети Георги“ с цел подобряване свързаността с паневропейския коридор за воден транспорт. Община Русе ще осъществи рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе - център и ще подобри навигационните условия на три корабни места, създавайки възможност на големи пътнически кораби да акостират на участък с дължина 480 метра целогодишно.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 14 369 162,39 лв. Безвъзмездните финансови средства за Община Русе са в размер на 9 002 979,49 лв., като общинското участие е 180 059,57 лв.

Мащабният проект е част от местните политики на Общините Русе и Гюргево, целящи подобряване безопасността на навигацията по Долен Дунав. С реализирането на проекта се очаква да бъде подобрен вътрешния воден път между градовете и ще се създадат условия за добре свързан регион с Европейския съюз и Азия.

С този проект, Община Русе успешно продължава дейностите по пълното преобразяване на крайбрежната ивица на града. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. вече е осигурено финансиране за два големи проекта - „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап“ и „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“. По този начин общата инвестиция с европейско финансиране в крайбрежната ивица възлиза на близо 26 млн. лева.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов